Smluvní podmínky hry Skylink Tipovačka

1. Těmito smluvními podmínkami se řídí sportovní tipovací hra Skylink Tipovačka (dále jen „hra Skylink Tipovačka”), kterou pořádá společnost M7 Group S.A. (obchodující pod názvem „Skylink“ a dále jen jako „společnost Skylink“). Svou účastí účastník prohlašuje, že souhlasí s těmito podmínkami hry Skylink Tipovačka.

2. Tato hra bude probíhat po dobu Mistrovství světa ve fotbale 2018 od 14. června do 15. července 2018 (včetně).

3. Účast v této hře je zdarma, bez povinnosti nákupu. Hra je k dispozici pro stávající zákazníky společnosti Skylink i pro jiné osoby než její zákazníky.

4. Hra se pořádá v těchto zemích: v Rakousku, Belgii, České republice, Německu, Nizozemsku a Slovensku. Účast ve hře je podmíněna bydlištěm účastníka v jednom z těchto států.

5. Této hry se mohou účastnit jen osoby starší 18 let.

6. Zaměstnanci společnosti Skylink a jejich přidružených společností, jejich zástupci a agenti a příbuzní těchto osob se hry mohou účastnit bez nároku na výhru.

7. Aby se účastník mohl hry zúčastnit, musí se zaregistrovat na jedné z níže uvedených webových stránek:
https://prijzenpoule.canaldigitaal.nl/
https://tippspiel.diveo.de/
https://tippspiel.hdaustria.at/
https://sportospel.tv-vlaanderen.be/
https://jeu-prono.telesat.be/
https://tipovacka.skylink.cz/
https://tipovacka.skylink.sk/
(dále jen „webové stránky“).

8. Jedna osoba může provést pouze jednu registraci účtu na jedné z výše uvedených webových stránek. Jedna osoba si může na své jméno zřídit pouze jeden účet. Zjistí-li společnost Skylink, že si jedna osoba otevřela více účtů na jedné nebo více webových stránkách, všechny účty takové osoby zavře a dotyčný hráč se nebude dále považovat za účastníka hry.

9. Cílem hry Skylink Tipovačka je předem uhodnout přesná skóre u předem vybraných zápasů Mistrovství světa ve fotbale 2018. O výběru utkání rozhoduje společnost Skylink.

10. Účastník hry musí pro účast ve hře předem uhodnout konečné skóre u 8 zápasů nominovaných v jednom kole Skylink Tipovačky. Celkem bude k dispozici 5 kol Skylink Tipovačky, z nichž bude každá obsahovat 8 zápasů Mistrovství světa ve fotbale 2018.

11. U každého kola Skylink Tipovačky s vybranými zápasy je v sázce výhra ve výši 100 000 EUR. Výhra se udělí hráči, který předem uhodl přesná skóre u všech 8 zápasů v jedné nabídce. Pokud skóre u všech 8 zápasů předem uhodnou 2 a více hráčů, výhra se rozdělí mezi výherce. Pokud žádný z hráčů nebude v tipování úspěšný, výhra se udělovat nebude.
K dispozici bude těchto 5 kol Skylink Tipovačky:
1. kolo mistrovství (8 vybraných zápasů): €100 000
2. kolo mistrovství (8 vybraných zápasů): €100 000
3. kolo mistrovství (8 vybraných zápasů): €100 000
osmifinále (všech 8 zápasů): €100 000
čtvrtfinále, semifinále, zápas o 3. místo a finále (všech 8 zápasů): €100 000
V zájmu srozumitelnosti jsou tyto ceny uvedeny v části Výhry.

12. Jedna osoba se může zúčastnit konkrétního kola s vybranými zápasy pouze jednou, avšak může se zúčastnit více než jednoho kola.

13. Konečným výsledkem (skóre) se rozumí konečné skóre po závěrečném hvizdu po základní hrací době (90 minut) a nastavení základní doby hry. Prodloužení a penaltový rozstřel se v potaz neberou.

14. Společnost Skylink nenese odpovědnost za to, že se zápas odloží, zruší nebo nedohraje. V takovém případě se celé kolo zruší.

15. Dosažená skóre musí být v souladu s „Oficiálními výsledky zápasů” zveřejněnými Mezinárodní federací fotbalových asociací (FIFA).

16. Body se budou počítat na základě přesných skóre nebo výsledků zápasů, které účastníci uhodli. Hráči získávají 3 body za to, že předem uhodli přesné skóre u zápasu z nabídky. Hráčům se připíše 1 bod za každý správný výsledek (což může být buď výhra, remíza, nebo prohra), který předem uhodli u zápasu z daného kola.

17. Účastníkovi, který po finálovém zápasu dosáhne nejvyššího celkového počtu bodů, v rámci všech zúčastněných zemí bude udělena cena v hodnotě 5 000 EUR. V zájmu srozumitelnosti jsou tyto ceny uvedeny v části Výhry. Pokud po finálovém zápasu stejného nejvyššího počtu bodů dosáhnou 2 a více hráčů, cena se rozdělí mezi výherce.

18. Osoba, která dosáhla nejvyššího celkového počtu bodů v jednotlivých zemích (v Rakousku, Belgii, České republice, Německu, Nizozemsku a Slovensku), získá po finálovém zápasu cenu v hodnotě, která závisí na dané zemi a je uvedená v časti Výhry. Pokud stejného počtu bodů dosáhnou v jednotlivých zemích 2 a více hráčů, výhra se rozdělí mezi výherce.

19. Hráč je oprávněn vytvořit jednu nebo více Mini lig a také se stát členem jedné nebo více Mini lig.

20. K tomu, aby měla Mini liga nárok na cenu pro Mini ligy, musí mít nejméně 5 členů (účastníků) zaregistrovaných do 30.06.2018 12:00 středoevropského letního času (CEST). Přestože je možné zakládat Mini ligy se 4 nebo méně účastníky, nebudou mít tyto Mini ligy nárok na výhru. V každé Mini lize musí být zvolený jeden správce, který schválí členy Mini ligy.

21. Mini ligy, u nichž všechny profily spravuje jedna osoba, nebudou mít nárok na výhru.

22. Mini ligy se hodnotí na základě průměrného bodového výsledku jednotlivých členů (účastníků) Mini ligy. Mini liga s nejvyšším celkovým průměrným výsledkem v rámci všech zúčastněných zemí po finálovém zápasu získává výhru v hodnotě 5 000 EUR. V zájmu srozumitelnosti jsou tyto ceny uvedeny v části Výhry. Pokud stejného nejvyššího bodového hodnocení po finálovém zápasu dosáhnou dvě nebo více Mini lig, výhra se mezi tyto Mini ligy rozdělí.

23. Mini liga s nejvyšším celkovým průměrným výsledkem v jednotlivých zemích (v Rakousku, Belgii, České republice, Německu, Nizozemsku a Slovensku) vyhrává po finálovém zápasu cenu v hodnotě, která závisí na dané zemi a je uvedená v časti Výhry. Pokud stejného počtu bodů po finálovém zápasu dosáhnou 2 a více lig, výhra se rozdělí mezi tyto Mini ligy.

24. Výhry udělované dle článků 17, 18, 22 nebo 23 se budou udělovat zcela nebo částečně formou věcného plnění v podobě cen od partnerských společností. Společnost Skylink si vyhrazuje právo udělit tyto ceny zcela nebo částečně formou jejich peněžního ekvivalentu.

25. Výhry udělované podle článku 22 a 23 se budou udělovat správci Mini ligy. Správce Mini ligy bude zodpovědný za rozdělení cen v rámci své Mini ligy.

26. Účastníci jsou povinni podat svoje tipy každý den do 12:00 CEST. Za platné se budou považovat pouze tipy, které společnost Skylink obdrží před uplynutím této lhůty. Do 12:00 CEST může účastník své tipy přes webové stránky měnit. Společnost Skylink použije jako tip poslední záznam, který účastník uložil.

27. Tipy, které nesplňují příslušné náležitosti, nebo tipy, které nebyly podány přes jedny z uvedených webových stránek, se nebudou považovat za účast v soutěži Skylink Tipovačka.

28. Výherci cen budou osobně informováni přes e-mailovou adresu nebo číslo telefonu, které uvedli na svém účtu. Do soutěže budou zařazeny pouze kompletně vyplněné registrační formuláře. Účastníci jsou oprávněni kdykoli změnit zaregistrované údaje. Společnost Skylink nenese odpovědnost za to, že jim účastníci poskytli nesprávné nebo neúplné údaje ani za ztrátu dat.

29. Společnost Skylink nenese odpovědnost v případě, že se jí nepodaří výherce ceny zkontaktovat.

30. Před převzetím ceny jsou výherci povinni prokázat společnosti Skylink nebo dodavateli jakožto třetí straně, kterého společnost Skylink pověřila, svou totožnost, věk, bydliště a další informace.

31. V případě, že výherce ceny uvědomíme o tom, že získal cenu, je výherce povinen svůj nárok uplatnit ve lhůtě 60 dnů. Po uplynutí této lhůty nejsou účastníci oprávněni nárok na výhru uplatnit a jejich cena propadne.

32. Společnost Skylink vyplatí výhru vítězi do 45 dnů poté, co uplatnil svůj nárok.

33. Výhra je nepřenosná.

34. V případě, že se výhra neuděluje v podobě hotovosti, nelze ji vyměnit za hotovost ani jinou výhru.

35. Společnost Skylink je oprávněna dle svého uvážení rozhodnout o nahrazení výher jinou cenou ve stejné nebo vyšší hodnotě.

36. Odpovědnost za daňové důsledky výhry nese výhradně účastník hry a je povinen odškodnit společnost Skylink, její přidružené společnosti a zástupce (agenty) v plném rozsahu ve spojitosti s veškerými daňovými pohledávkami v souvislosti se svou účastí ve hře Skylink Tipovačka při příležitosti konání Mistrovství světa ve fotbale 2018, výhrou ceny nebo udělením ceny. Společnost Skylink si vyhrazuje právo odepřít celou cenu nebo její část, dokud neobdrží uspokojivý důkaz o tom, že účastník splnil svoje daňové povinnosti.

37. Seznam výherců bude zveřejněn po finálovém zápasu dne 15. července na webových stránkách. Svou účastí ve hře Skylink Tipovačka účastníci souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení, města a země původu na webových stránkách.

38. V případě, že výherce není způsobilý přijmout nebo získat cenu nebo nesplňuje tyto smluvní podmínky, je společnost Skylink oprávněna rozhodnout o diskvalifikaci výherce.

39. Společnost Skylink a její přidružené společnosti jsou oprávněny zpracovávat osobní údaje, které jim účastník poskytl v okamžiku své registrace, pro tyto účely: (i) řízení a provoz této soutěže; (ii) udílení cen; (iii) zveřejňování jména, příjmení, města a země původu účastníků na webových stránkách a (iv) pro přímé marketingové účely, včetně toho, že se budou účastníkům poskytovat (zasílat) informace a nabídky ohledně zboží a služeb, které společnost Skylink nabízí, a to poštou, elektronickou poštou, přes textové zprávy (SMS) a telefonicky. Společnost Skylink nese odpovědnost za zpracování osobních údajů účastníků. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR”) mají účastníci právo na přístup ke svým údajům, jejich opravu a právo nesouhlasit s tím, aby se jejich údaje zpracovávaly pro účely marketingu. Takové žádosti je nutno zaslat prostřednictvím kontaktního formuláře: Formulář OSTATNÍ DOTAZY.

40. Pro účely řízení a provozu hry Skylink Tipovačka si společnost Skylink zvolila tohoto zpracovatele: Snack Gaming Limited, společnost zapsanou ve Spojeném království pod registračním číslem 10779712, se sídlem na adrese: The Mill Building, 31 Chatsworth Road, Worthing, BN11 1LY. V případě sporu budou mít důkazní hodnotu pouze výsledky zaznamenané v systémech společnosti Snack Gaming Limited.

41. Společnost Skylink v žádném případě nenese odpovědnost za tyto skutečnosti:
– počítačové viry, vymazání nebo poškození elektronických dat, vady zařízení, v jejichž důsledku zařízení náležitě nerozpoznává čas a datum nebo změnu času nebo data;
– jakoukoli škodu nebo ztrátu, které nejsou přímo spojené s příslušnými nároky;
– jakoukoli ztrátu, škodu, náklady a výdaje způsobené teroristickým útokem, vyplývající z teroristického útoku nebo s ním související, a to bez ohledu na jakoukoli další příčinu nebo událost, která k nim souběžně nebo jinak přispěla;
– jakékoli působení vyšší moci mající vliv na řádný provoz hry nebo udílení cen;
– obtíže s přístupností (nepřístupnost) webových stránek nebo jiný technický problém v souvislosti s nimi;
– jakékoli kroky dodavatele jakožto třetí strany nebo to, že tento dodavatel neplní své závazky, např. ohledně zaznamenávání dosažených skóre nebo ukládání dat.

42. Zjistí-li se, že je určitá část těchto smluvních podmínek neplatná, nezákonná nebo nevynutitelná, bude tato část oddělena od zbývající části smluvních podmínek, která se nadále bude považovat za platnou a vynutitelnou.

43. Společnost Skylink je oprávněna dle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění změnit podmínky této propagační akce, zastavit nebo změnit tuto propagační hru bez udání důvodu, jestliže to okolnosti vyžadují, aniž by byla povinna vyplatit účastníkům jakoukoli náhradu škody a nesla za to další odpovědnost.

44. Tyto smluvní podmínky se řídí právem země, v níž se účastník hry účastní, a soudy příslušného státu mají v této věci výlučnou pravomoc. Webovými stránkami, na nichž se účastník zaregistroval k účasti, je určena země účasti. Účastníci se mohou hry účastnit v těchto zemích: v Rakousku (HD Austria), Belgii (Télésat nebo TV VLAANDEREN), České republice (Skylink), Německu (Diveo), Nizozemsku (Canal Digitaal) a Slovensku (Skylink).

45. Skylink je značka, kterou využívá společnost M7 Group S.A. se sídlem na adrese: Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg; R.C.S. Luxembourg: B 148,073 | Zřízena na základě povolení č. 00143760/1.

Výhry

Jednotlivé ceny (správné skóre) Stát Cena
1. kolo mistrovství (8 vybraných zápasů) Evropa €100 000
2. kolo mistrovství (8 vybraných zápasů) Evropa €100 000
3. kolo mistrovství (8 vybraných zápasů) Evropa €100 000
osmifinále (všech 8 zápasů) Evropa €100 000
čtvrtfinále, semifinále, zápas o 3. místo a finále (všech 8 zápasů) Evropa €100 000
Jednotlivé ceny(body) Stát Cena
Hráč s celkovým nejvyšším počtem bodů Evropa €5 000
Hráč s celkovým nejvyšším počtem bodů Česká republika Samsung 55″ Ultra HD Smart TV UE55MU6172
Ceny Mini liga (body) Stát Cena
Mini liga s celkovým nejvyšším průměrným počtem bodů Evropa [za tým] € 5 000
Mini liga s celkovým nejvyšším průměrným počtem bodů Česká republika [všichni hráči] 6 měsíců předplatné balíčku Skylink Smart